Koncept komunitní zahrady

Co je Komunitní zahrada

Komunitní zahrady jsou formou městského zahradničení. Svěřený pozemek je společně spravovaný skupinou lidí ze sousedství, kteří zde tráví svůj volný čas. Slouží k pěstování nejen užitkových a okrasných rostlin, ale i mezilidských vztahů.

První komunitní zahrady vznikaly během hospodářské krize na konci 19.století za účelem zlepšení lokálního zásobování chudých čerstvou zeleninou a ovocem. Další komunitní zahrady vznikaly po 2.světové válce, zejména v USA a Anglii. Na přelomu 20. a 21. století se rozvíjí tento typ zahradničení i v dalších evropských zemích, přičemž hlavním záměrem nemusí být pěstování, ale i proměňování volných prostranství na zelené plochy či rozvíjení místní komunity a vzájemných vztahů. Zahrady nabízí prostor pro setkávání, sdílení zkušeností a aktivní trávení volného času.

Hlavní charakteristikou komunitních zahrad je rozmanitost. Na zahradě se scházejí lidé různého věku, vzdělání, z různých socio-ekonomických skupin a prostředí (např. školy, domovy důchodců, sídliště, nemocnice…). Liší se realizace a forma zahrady, ať už se jedná o výsadbu v zemi, ve vyvýšených záhonech, kontejnerech či pytlích na terasách či střechách. Lidé pěstují na svém záhonku nebo společně na jednom záhonu. Každá zahrada nabízí jiné možnosti využívání volného času. Často bývají otevřené veřejnosti a fungují jako kulturní a společenská centra.

Členství v komunitní zahradě přináší jednotlivcům řadu výhod. Kromě zvýšené konzumace ovoce a zeleniny, vyšší fyzickou aktivitu, užívání si přírody a otevřených prostor, zvýšení sebevědomí a zlepšení duševního zdraví.

Komunitní zahradničení dále prospívá životnímu prostředí i společnosti revitalizováním zanedbaných pozemků, zachováním otevřených prostranství, vzděláváním, smysluplným trávením volného času, podporou sociálního začleňování a udržováním soudržnosti, předcházením kriminalitě. Společné řízení zahrady vyžaduje občanskou angažovanost a spolupráci při mobilizaci zdrojů. Tyto pozitivní sociální procesy v konečném důsledku přispívají k vyšší kvalitě života.

Příklady v ČR

  • KOKOZA – společensky prospěšný podnik, propaguje městské zahradničení, provozuje web https://www.mapko.cz/ mapa komunitních zahrad a kompostérů.
  • Praha – KC Zahrada, Vidímova
  • Rajská zahrádka v Brně-Maloměřicích, provozovaná občanským sdružením Rukola
  • Plecinkáry v Brně-Židenicích
  • Sokolí zahrada v Teplicích
  • Komunitní centrum Ateneo Most
  • Zelená komunitní zahrada Chomutov

Příklady v zahraničí